Елена Игнатенкова, Елена Игнатенкова, РТИТС, на конференции «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА»